Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dvs. personale este importantă pentru noi și dorim să vă simțiți confortabil vizitând site-ul magazinrobe.ro


Cine suntem?

MAGAZIN ROBE OD SRL

Cod fiscal: 33820694

Numar de inregistrare la registrul comertului: J40/13528/2014

Adresa: Str. Arh. Hirjeu 37, Sector 2, Bucuresti

Web: www. magazinrobe.ro

E mail: protectiadatelor@magazinrobe.ro

Telefon: +4 0769455002

 

Ce date colectam si prelucram?

Pe site-ul magazinrobe.ro ne puteți oferi un singur tip de date personale, valabile atât pentru cei care doresc să ne contacteze cât și pentru cei care doresc o oferta.

1. Datele prelucrate

Prin completarea formularelor disponibile pe fiecare pagină din site ne furnizați următoarele date personale: numele complet, adresă de email, localitate, numărul de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

1.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, platforma va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de formular online.

1.3. Formular comanda online;

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la contactarea persoanei in vederea unei oferte. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

2. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul trimiterii formularului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, MAGAZIN ROBE OD SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

În timpul utilizării platformei www.mediteranea.ro, sunt colectate  date referitoare la istoricul căutărilor, categoriile de produse vizitate, produsele vizualizate, articolele vizualizate etc.

În același timp, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa IP, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de MAGAZIN ROBE OD SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de comanda disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

 

Cat timp sunt stocate datele dvs.?

Ca principiu, MAGAZIN ROBE OD SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina MAGAZIN ROBE OD SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, MAGAZIN ROBE OD SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de MAGAZIN ROBE OD SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

Cine are access la datele dvs.?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MAGAZIN ROBE OD SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină MAGAZIN ROBE OD SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulamentul GDPR şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Cu toate acestea MAGAZIN ROBE OD SRL rămâne operatorul datelor dumneavoastră. În următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către MAGAZIN ROBE OD SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 • Servicii comunicare email (SMTP) – adresa de e-mail;
 • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • Servicii de curierat – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de facturare / contabilitate – nume, prenume, CNP , adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;

 

Transferul datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal furnizate către MAGAZIN ROBE OD SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către MAGAZIN ROBE OD SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea MAGAZIN ROBE OD SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către MAGAZIN ROBE OD SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

 

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, MAGAZIN ROBE OD SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 •  persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către MAGAZIN ROBE OD SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al MAGAZIN ROBE OD SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care MAGAZIN ROBE OD SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Cum aveti access la datele dvs.?

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: protectiadatelor@magazinrobe.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de utilizare cookies